Gebouw

De preventie maatregelen voor gebouwen zijn onderverdeeld in 3 categorieën, electronisch / bouwkundig en organisatorisch

Electronisch

Bouwkundig

Organisatorisch