Goederen & Inventaris

De preventie maatregelen voor inventaris zijn onderverdeeld in 2 categorieën, attractiviteit en blusmiddelen.

Klik op de titel “Attractiviteit” of “Blusmiddelen” om meer informatie in te zien.

Attractiviteit

Zijn uw goederen interessant voor inbrekers? Dat leest u in een lijst. Verzekeraars en BORG gecertificeerde installateurs in Nederland werken met een indeling in risicoklassen. Deze indeling is uitgewerkt in de zogeheten Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI).
De VRKI is een instrument om het risico op inbraak te bepalen van woningen en bedrijfsgebouwen, Bij deze indeling hoort een lijst waarop zaken staan die inbrekers heel aantrekkelijk vinden. Deze lijst vindt u op de website van het CCV (www.ccv.nl)

Blusmiddelen

Welk blusmiddel u het beste kunt gebruiken is afhankelijk van het materiaal dat in brand staat. Bij elk type materiaal past een draagbare blusser van een bepaalde klasse. Dit is de onderverdeling:

  • Klasse A: Vaste, natuurlijke stoffen; deze stoffen branden meestal met een gloed
  • Klasse B: Vloeistoffen en stoffen die vloeibaar worden
  • Klasse C: Gassen
  • Klasse D: Metalen
  • Klasse F: Frituur

Draagbare blussers bevatten verschillende blusmiddelen: schuim (voor brandklasse B en soms F), poeder (voor klasse A, B,C en soms D), Koolzuur/CO2 (geschikt voor met name elektronische apparatuur).

Pas echter op met poederblussers. Poeder kan grote nevenschade veroorzaken, bijvoorbeeld aan apparatuur en installaties. Poeder is daarom alleen geschikt als de kans op nevenschade klein is.

U kunt ook zand als blusmiddel gebruiken en uiteraard water. Zijn er brandslanghaspels aanwezig, dan is water onbeperkt aanwezig. Veel metaalbranden mag u overigens niet met water blussen, omdat er dan explosiegevaar ontstaat.

Ook vetbranden mag u nooit met water blussen. U blust brandend vet het beste met een speciale vetblusser. Een vetblusser dicht het brandende vet af en smoort zo de brand. Blust u een vetbrand met CO2, dan moet u daarna het vet afdekken met een deksel of blusdeken.