Personeel

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van uw personeel. Zowel in uw bedrijf als onderweg kunnen uw werknemers in aanraking komen met onveilige situaties. In uw bedrijf heeft u de inrichting daarvan zelf in de hand, maar voor de werkzaamheden onderweg vertrouwt u op het preventiebewustzijn van uw medewerkers.

Klik op de titel “Arbeidsomstandigheden” of “Agressieve klanten” of “Weersomstandigheden” om meer informatie in te zien.

Arbeidsomstandigheden

Ernstige ongelukken op de werkvloer zijn geen uitzonderingen. Vallen en verwondingen door machines en materieeel komen het meest voor. Ook spelen gezondsheidsrisico’s een rol, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zware fysieke belasting. Uiteraard wilt u deze risico’s als werkgever zoveel mogelijk beperken.

 • Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Kijk voor meer info op www.rie.nl
 • Zorg voor een goede coördinatie en toezicht op de veiligsheidsmaatregelen als er met veel personen wordt gewerkt.
 • Verstrek alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan uw werknemers en zorg ervoor dat die ook worden gebruikt.
 • Besteed regelmatig aandacht aan arbeidsomstandigheden tijdens werkoverleg.
 • Stel uw medewerkers in de gelegenheid om opleidingen te volgen. (bv bedrijfshulpverlening).

Agressieve klanten

Meer dan de helft van het winkelpersoneel heeft wel eens te maken met agressief gedrag van klanten. Het is in de detailhandel zelfs een van de meest genoemde redenen voor verzuim. Agressie voorkomen lukt niet altijd, maar een goede voorbereiding scheelt enorm. Zorg er daarom voor dat medewerkers weten hoe ze wel of juist niet op (agressieve) klanten moet reageren.

 • Stel huisregels op en zorg ervoor dat klanten en medewerkers de regels kennen; stimuleer medewerkers om indien nodig, naar de regels te verwijzen.
 • Zorg voor een overzichtelijke, goed verlichte winkel of etalage en zorg ervoor dat er vrij zicht is naar binnen en buiten.
 • Maak gebruik van cameratoezicht.
 • Volg trainingen waarin u en uw medewerkers leren omgaan met agressie en geweld.

Meer informatie over agressie en geweld in de winkel vindt u op www.stopwinkelcriminaliteit.nl

Weersomstandigheden

Hevige windstoten, zware onweersbuien en plotselinge gladheid zorgen voor veel overlast. Voor particulieren maar zeker ook voor ondernemers. Misschien bent u afhankelijk van chauffeurs die de weg op moeten, of heeft een eigen pand of terrein waar u ook met slecht weer veilig wilt kunnen werken en gasten ontvangen.

 • Houd de actuele weersinformatie en eventuele weeralarmen in de gaten.
 • Volg de aanwijzigingen van (lokale) autoriteiten op.
 • Licht uw personeel tijdig in bij de dreiging van gevaarlijk weer.
 • Stel procedures op om werkonderbrekingen door extreem weer op te vangen, zoals aangepaste werktijden en alternatieve werkplekken.