Organisatorisch

Elke vorm van beveiliging valt of staat met organisatorische beveiligingsmaatregelen. Met andere woorden, een goedgekeurd slot is vrijwel nutteloos als slordig om wordt gegaan met het sluiten van deuren. Hierbij enkele punten die in elk bedrijf onderdeel zouden moeten zijn van de bedrijfscultuur.

Afsluitcontrole

De werknemer die als laatste naar huis gaat, controleert of de ramen dicht zijn en sluit het gebouw goed af. Schakel elektrische apparatuur uit wanneer het niet gebruikt wordt.
Een afsluitronde na werktijd is om verschillende redenen slim. Bijvoorbeeld om een brandgevaarlijke situatie op te merken, apparaten uit te zetten, ramen en deuren te sluiten en gereedschappen op te bergen. Uiteraard moet u er dan ook op letten dat de ramen zijn geblindeerd en alle aantrekkelijke goederen uit het zicht zijn. Spreek af wie hiervoor verantwoordelijk is en wat diegene precies controleert.

Afval

Voer afval regelmatig af en zorg voor een goede interne afvalverwerking.
Sla afvalstoffen op in rolcontainers die zijn afgesloten met een hardstalen hangslot en zijn verankerd op minimaal 5 meter uit de gevel.

Sla afvalstoffen op in niet met de hand verplaatsbare en niet afgesloten metalen containers op een afstand van minimaal 10 meter uit de gevel.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Lassen en slijpen, reparatiewerkzaamheden aan gebouwen en installaties. Het zijn voorbeelden van gangbare bedrijfsactiviteiten die een zeker brandgevaar met zich meebrengen. Ze vinden doorgaans plaats in speciaal daartoe ingerichte werkplaatsen, zoals afgescheiden laswerkplekken en spuitcabines. Hier zijn de risico’s vooraf goed in te schatten en zijn afdoende preventieve maatregelen te treffen. Brandgevaarlijke werkzaamheden die niet tot de reguliere bedirjfsactiviteit horen, zoals laswerk in een timmerwerkplaats, vormen daarentegen een verhoogd risico!
Om de risico’s van brandgevaarlijke werkzaamheden te verkleinen is binnen verzekerd Nederland het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden bedacht. In dit formulier leggen opdrachtgever en reparateur vast hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tevens kunt u de volgende preventieve maatregelen nemen:

 • Plaats in de directe omgeving van de werkplek een draagbaar blustoestel en een blusdeken.
 • Het is van groot belang dat blustoestellen jaarlijks gecontroleerd worden.
 • Controleer de werkplek tot een uur na beëindiging van de werkzaamheden.
 • Laat de werkplek niet onbeheerd; doof branders die niet daadwerkelijk worden gebruikt of draai ze laag en plaats ze op een brandersteun.

Brandstichting

Het verbond van verzekeraars heeft een checklist opgesteld ten behoeve van voorkoming van brandstichting. Na het doorlopen van een aantal vragen uit de checklist krijgt u een pdf met advies. Klik hier voor de checklist.

Elektrische installaties en apparaten

Door een defect, ondeskundig installatiewerk, onjuist gebruik of slecht onderhoud kan overmatige warmteontwikkeling optreden. Dit hoeft niet alleen in de elektrische installatie te gebeuren, maar kan ook in de daarop aangesloten elektrische apparaten en verlengsnoeren.
Een fout in de elektrische installatie kan leiden tot stroomuitval. Hierdoor kunnen activiteiten van een bedrijf stil komen te liggen. De gevolgschade van stroomuitval kan enorm zijn. Tenslotte kan er sprake zijn van persoonlijk letsel. Dit kan gebeuren als iemand direct in aanraking komt met elektriciteit.

U kunt de volgende maatregelen nemen om schade te voorkomen:

 • Nieuwe elektrische installaties worden in Nederland opgeleverd volgens de norm NEN 1010. Vraag aan het installatiebedrijf om het rapport van de opleveringskeuring (NEN 1010).
 • Laat uw elektrische installatie regelmatig inspecteren door een gespecialiseerd inspectiebureau of elektrotechnisch installatiebedrijf. Bekijk www.ikeur.nl en www.beheereninspectie.nl voor een overzicht van bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn.
 • Hoe vaak een inspectie moet gebeuren, hangt af van de omstandigheden en het gebruik. Ook kan het zijn dat dit is vastgelegd in uw polis. Laat werkzaamheden aan elektrische installaties uitsluitend door een deskundige uitvoeren. Op www.uneto.nl vindt u een elektronisch installatiebedrijf bij u in de buurt.

Geldbeheer

Berg geld in een inbraakwerende kast of kluis op en breng het regelmatig naar de bank.

Instructies voor personeel

Instrueer personeel over vluchtroutes, gebruik van blandblusapparatuur en veiligheidsvoorschriften.Investeer in brandveiligheid; bereid de medewerkers voor op eventuele calamiteiten en bepaal een evacuatieprocedure. U kunt ook regelmatig een brandoefening organiseren.

Opslag

Laat geen containers of pallets onbeheerd nabij uw pand staan. Zorg er tevens voor dat nooduitgangen en vluchtroutes altijd vrij en toegankelijk zijn.

Orde en netheid

Een goede en nette huishouding verlaagt het risico op letsel- en brandschade. Orde en netheid maken de organisatie veel veiliger. Bijvoorbeeld doordat vluchtwegen, nooduitgangen en brandbestrijdingsmiddelen toegankelijker zijn. Een slordige huishouding kan allerlei oorzaken hebben: geen helder beleid, drukte, onvoldoende ruimte etc.
Mogelijke maatregelen om de orde en netheid te verhogen zijn:

 • Een schoonmaakschema
 • Voldoende afvalbakken
 • Uitbesteding van schoonmaakwerzaamheden aan een externe partij
 • Afval vaker laten afvoeren

Roken

Roken tijdens het werk kan leiden tot brand. Staat u toe dat uw medewerkers roken? Zorg dan in ieder geval dat u een goed rookbeleid hebt dat zij strikt naleven. Brand kan door verschillende oorzaken ontstaan:
Een rookverbod zorgt vaak voor meer branden. Dat komt doorgaat verstokte rokers stiekem gaan roken. Ze gooien hun smeulende peuken in (kunststof) afvalbakken of op de werkvloer.

Er zijn verschillende maatregelen die u kunt treffen om gevaar te voorkomen:

 • Maak een helder rookbeleid. Daarmee verlaagt u niet alleen de kans op brand, maar voorkomt u ook dure schadeclaims.
 • Maak een veilige rookplek. Dit kan binnen of buiten het gebouw. Zorg in de rookruimte binnen het gebouw voor een goede afzuiging. Plaats in de rookruimte binnen en buiten, zelfsluitende of met zand gevulde peukenverzamelaars die de peuken zelf doven.
 • Zorg ervoor dat de rookplek niet in de buurt is van brandbare materialen of goederen.

Sleutelbeheer

Slechts een beperkt aantal mensen mag een sleutel van het gebouw in zijn bezit hebben. Bovendien moet bekend zijn wie een sleutel in zijn bezit heeft. Reservesleutels moeten buiten gebruik van toevallige bezoekers worden gehouden.

Verlichting

Een inbreker laat zich niet graag zien. Daarom werkt beveiligingsverlichting goed, bijvoorbeeld op het terrein of langs de buitenkant van het gebouw. Dit werkt uiteraard alleen in een omgeving waarin de inbreker echt de kans loopt om ontdekt te worden. Een goede verlichting van de toegang tot een gebouw/terrein schrikt een dief af. Dit geldt zeker als het verlichte object door omwonenden kan worden gezien. Verlichting moet in een slagvaste behuizing zitten. Het verlichtingsniveau moet ten minste 5 lux zijn. U kunt ook zogeheten schrikverlichting aanbrengen. Dat is verlichting die wordt ingeschakeld door een detector of een inbraakmeldsysteem.