Bouwkundig

Onder de bouwkundige beveiliging van een gebouw valt het hang- en sluitwerk; sloten, cilinders, rolluiken etc. Dit is de eerste drempel om het een inbreker moeilijk te maken.

Dit houdt in dat alle gevelopeningen moeten zijn voorzien van het juiste hang- en sluitwerk. Hiermee wordt er als het ware een schild om het gebouw gecreëerd, wat zorgt voor vertraging van de inbreektijd.

Indien een indringer een gebouw toch binnengekomen is, kan een kluis voor de tweede vertraging zorgen en kan de elektronische beveiliging ervoor zorgen dat de ongenodigde geen tijd heeft om rustig in het gebouw rond te gaan kijken.

Klik hieronder op de titels om meer informatie in te zien per onderdeel.

Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie is een alarmtoestel dat afgaat als er brand is. Daarmee kunt u brand al in een vroeg stadium ontdekken. Er zijn 2 types: handmelders en automatische melders. Voor het eerste type is iemand nodig die het toestel aanzet als er brand is. Hij alarmeert daarmee iedereen die in het gebouw is. De automatische melder merkt de (beginnende) brand zelf op en geeft dan alarm.
Vaak eist de brandweer dat een bedrijf een brandmeldinstallatie plaatst. In het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit staat wanneer er een brandmeldinstallatie moet zijn. Doorgaans moet u een brandmeldinstallatie aanleggen volgens NEN 2535 of NEN 2575. Deze NEN-normen geven de regels voor het ontwerp en de uitvoering van de brandmeldinstallatie die u moet installeren. Er staat verder in waar u melders moet plaatsen en aan welke specifieke eisen een installatie moet voldoen. Dit gebeurt op basis van een zogeheten Programma van eisen. De brandweer en de opdrachtgever ondertekenen dit programma.

Eist een verzekeraar de installatie? Dan moet ook hij het programma ondertekenen. Alleen als u een brandmeldinstallatie hebt aangelegd volgens het Programma van eisen, ontvangt u een certificaat

Compartimentering

In Nederland is er een trend om bedrijfsgebouwen steeds groter uit te voeren. Een totaalverlies als gevolg van brand heeft dan ook steeds grotere gevolgen. Om uitbreiding van brand in een pand te beperken geeft een brandwerende scheiding een goede kans van slagen. Een brandwerende scheiding is een constructie die er voor zorgt dat branddoorslag en brandoverslag gedurende een bepaalde tijd niet plaatsvinden. Hierdoor blijft de omvang van de brand beperkt en kunnen mensen veilig hun weg naar buiten vinden. Bovendien ontstaat er voor de repressieve dienst van de brandweer een beheersbare situatie zodat de brand onder controle blijft.

Glasbeveiliging

De aandacht van inbrekers zal zich richten op de zwakste schakel in de keten van beveiligingsmaatregelen. Bij gebouwen en gevels is dit in veel gevallen het glas. Ruiten zijn vaak kwetsbaar. Iemand kan ze bijvoorbeeld gemakkelijk ingooien. In sommige gevallen moet u ramen met tralies of barrierestangen beveiligen.
Hoewel een inbreker doorgaans een hekel heeft aan lawaai, zal de ruit vaak de best toegankelijke schakel vormen, zeker wanneer ramen en deuren zijn voorzien van goed hang- en sluitwerk.

Het toepassen van elektronische maatregelen zoals glasbreukmelders en/of trilcontacten zijn goede mogelijkheden om een inbraak via uw ruit(en) te detecteren. Rolluiken, inbraakwerende beglazing of inbraakwerende folie zijn ook opties voor de beveiliging van uw gevelelementen.

Hang en sluitwerk

Goed hang- en sluitwerk is belangrijk, maar dat goed bevestigen ook. Bevestig hang- en sluitwerk altijd volgens de voorschriften van de fabrikant. Gebruik ook de schroeven die zijn meegeleverd. Gebruik daarnaast zogeheten gecertificeerde sleutels. Iemand kan dan alleen een sleutel laten bijmaken als hij het passende sleutelcertifiaat toont.
Uit verzekerings- en politie ervaringen is gebleken dat de gebruikelijke ramen en deuren op meer dan 1 punten moeten worden gesloten, willen ze van inbraakwerende kwaliteit zijn.

Elk sluitpunt en scharnier moet zodanig goed en sterk zijn dat het minimaal een inbraakpoging van ca. 3 minuten kan weerstaan. De kwaliteit van hang- en sluitwerk is erg belangrijk. Sluiten op 1 punt, liefst met 1 handeling is noodzakelijk.

Kluizen

Om waardevolle bezittingen te beschermen biedt een kluis een goede aanvulling op de elektronische beveiliging. Het inbraakmeldsysteem detecteert een inbraak en de kluis beschermt uw waardevolle spullen tegen het snel kunnen meenemen.
Er zijn verschillende soorten kluizen:

 • Braakwerende kluizen. Deze kluizen bieden bescherming tegen diefstal.
 • Brandwerende kluizen. Deze kluizen bieden bescherming tegen hitte. Er zijn 2 soorten brandwerende kluizen; voor opslag van papier (papier kan beschadigen of vergaan vanaf 175 graden celsius) en voor opslag van overige data (de kritieke grens van digitale datadragers ligt al bij 50 graden celsius).
 • Braak- en brandwerende kluizen. Deze kluizen bieden bescherming tegen zowel brand als inbraak.
 • Geldkisten en sleutelkasten. Deze kluizen zorgen ervoor dat contant geld en sleutels opgeborgen kunnen worden.

Om de kwaliteit van een kast of kluis te kunnen beoordelen wordt door de fabrikant aan de binnenzijde van de deur een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kast of kluis onder gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en getest volgens de aangegeven weerstandsklasse.

Rolluiken

Rolluiken, rolhekken en schaarhekken kunnen een goed middel zijn om gevels te beschermen tegen vandalisme en inbraak.
In het algemeen kunnen afschermingen voor gevelopeningen worden ingedeeld in twee categorieën: gesloten afschermingen en open afschermingen.

Ook hier zijn verschillende systemen en soorten in:

 • Gesloten rolluiken
 • Opengestanste rolluiken
 • Rolhekken
 • Schaakhekken, Schuifhekken
 • Anti-ramkraak rolluiken

Sprinklerinstallaties

Gemiddeld zit er 1 sprinklerkop op iedere 12 vierkante meter. De koppen zijn aangesloten op een leidingwerk dat gevuld is met water en dat onder druk staat. Iedere sprinklerkop bevat een glazen patroon. Als die verhit wordt tot 70 graden Celsius, springt hij, zodat er water uit de kop stroomt. Door een verdeelplaats in de kop bereikt het water een oppervlak van 12 vierkante meter. Er zijn overigens ook sprinklerkoppen die bij een hogere temperatuur springen, of die geen glazen patroon, maar een metalen element hebben. Voor de werking maakt dat geen verschil.
De eisen waaraan een sprinklerinstallatie moet voldoen, worden vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD). Dit kan worden opgesteld door een bedrijf dat hiervoor gecertificeerd is, in overleg met de opdrachtgever, de verzekeraar en de plaatselijke overheid. Een erkende sprinklerinstallateur maakt vervolgens het ontwerp, legt de installatie aan en stelt deze in bedrijf. Na aanleg van de installatie zorgt de installateur voor een LPS 1233-productcertificaat. Dit is een verklaring waarin de installateur aangeeft dat het de installatie volgens de voorschriften en afspraken heeft aangelegd.

Naast deze eisen moet u ervoor zorgen dat de sprinklerinstallatie altijd werkt. Daarvoor moeten de bouwkundige omstandigheden en de organisatorische maatregelen in orde zijn. Daarvoor hebt u een VBB-inspectiecertificaat nodig. Dit is een bewijs, dat de installatie goed wordt onderhouden en op zijn taak berekend is.

Weersinvloeden

Het weer in Nederland kan onstuimig zijn. Dat leidt soms tot schade aan gebouwen, installaties, machines en apparatuur. Tevens kan er ook persoonlijk letsel ontstaan. Gevaarlijke weersomstandigheden zijn: hevige regenbuien, zware sneeuwval, storm, hagel en bliksem.
U kunt weersinvloeden uiteraard niet voorkomen. Wel kunt u maatregelen nemen om de schade te beperken.

Regen en Sneeuw

 • Breng noodafvoeren aan op daken
 • Maak een constructieberekening van de draagkracht van het dak. Laat indien nodig de constructie versterken.
 • Breng een systeem aan dat alarm geeft als het dak doorbuigt.
 • Sla goederen niet op de vloer op, maar gebruik stellingen of pallets

Bliksem

 • Laat een bliksemafleider plaatsen op het pand.
 • Laat elektronische overspanningsbeveiligingen aanbrengen op alle kabels die uw gebouw binnenkomen. Laat dat ook doen op verdeelkasten en apparatuur in uw bedrijf.