Woningbrand

Hoe kan brand ontstaan, en hoe kunt u dit het beste voorkomen?

Huishoudelijke apparaten

Bij veel elektrische apparaten kan snel kortsluiting ontstaan (frituurpan, broodrooster, strijkijzer, föhn, stofzuiger, etc). Het is aan te raden om deze apparaten geregeld schoon en stofvrij te maken. Daarnaast is het belangrijk om het apparaat uit het stopcontact te halen als u klaar bent met het gebruik. Dit verkleint de kans op kortsluiting.

Opladers

U kunt uw laptop of telefoon heel simpel opladen met behulp van een oplader en een stopcontact. Deze opladers worden echter heel snel warm. Dit verhoogt de kans op kortsluiting en brand. Het is daarom belangrijk om de oplader uit het stopcontact te halen als u klaar bent met opladen!

Stand-by functie

De stand-by functie van een televisie is heel handig. Echter deze functie brengt ook bepaalde risico’s met zich mee. Door de stand-by functie blijft er spanning op het apparaat en kan er dus oververhitting plaatsvinden. Dit in combinatie met een stoffige omgeving kan leiden tot brand. U kunt dus beter, vooral als u voor lange tijd weggaat de televisie helemaal uitzetten.

Kaarsen

Kaarsen zorgen natuurlijk voor veel sfeer in huis. Omdat kaarsen een bron van open vuur zijn, brengen ze ook risico’s met zich mee. De vlam van een kaars slaat heel gemakkelijk over op brandbaar materiaal. Pas dus op met het plaatsen van kaarsen in de buurt van gordijnen en tafellakens. Laat brandende kaarsen daarnaast nooit onbewaakt achter. Maak ze dus altijd uit als u weggaat en vertrouw er niet zomaar op dat ze uit zichzelf zullen doven.

Schoorsteen

Er zijn nog steeds veel woningen met een kachel of open haard. Vooral in de wintertijd is het heel gezellig om ’s avonds de kachel aan te maken. Is echter de schoorsteen verstopt dan kan dit zeer gemakkelijk tot rookontwikkeling of brand leiden. U kunt het beste uw schoorsteen jaarlijks laten controleren. Daarnaast is het van belang om, als u weggaat, er altijd voor te zorgen dat het vuur uit is en dat er geen lucht meer bij de resten kan komen.

Bliksem

Voorwerpen die door de bliksem worden getroffen kunnen zowel door de hoge stroom als door de hitte schade oplopen. Bliksem kan de oorzaak zijn van brand maar voordat de brand uitbreekt kan er al grote schade zijn ontstaan door de elektrische stroom van de bliksem.
Wanneer de bliksem in de bodem inslaat, ontstaat er rondom die plaats een gebied met hoge spanning. Dit gebied wordt een spanningstrechter genoemd. Alle aangesloten elektrische apparaten waarvan de aarding zich in deze spanningstrechter bevinden komen dan ook onder hoge spanning te staan.

Een andere gevolg van bliksem is inductieschade. Door de bliksem kan er een spanningsveld in de lucht ontstaan. In dit spanningsveld bevinden zich vaak apparaten, bedradingen of leidingen. Door dit spanningsveld ontstaat er inductiestroom tussen deze bedradingen of leidingen, wat in veel gevallen leidt tot beschadigingen. Dit kan zelfs gebeuren zonder dat er bliksem inslaat, bijvoorbeeld bij hevig onweer.

onweer

Het is verstandig om bij naderend onweer alle stekkers uit het stopcontact te trekken. Vergeet ook niet om gevoelige apparatuur (modemaansluiting) los te koppelen. Let er ook op dat uw aardlekschakkelaar geen enkele beveiliging hierbij biedt!

Kijk voor meer informatie op www.bliksem.nl