Waterschade

Leidingen

Als het buiten vriest kan dit ook gevolgen hebben voor uw leidingen van water en verwarming. Deze zijn namelijk zeer kwetsbaar en kunnen zelf ook snel bevriezen. Dit brengt meestal enorme (water)schade met zich mee.

Hoe voorkomt u bevroren leidingen

Zet de thermostaat nooit helemaal uit. Laat deze ook ’s nachts altijd op minimaal 15 graden staan

  • Als het vriest, zorg er dan voor dat alle radiatoren openstaan
  • Laat kranen, die in de winter niet gebruikt worden, leeglopen voordat de vorstperiode begint
  • U kunt isolatiemateriaal aanbrengen rondom uw leidingen (verkrijgbaar in de meeste doe-het-zelf zaken)

Wat kunt u doen indien de leidingen bevroren zijn

  • U kunt de leidingen voorzichtig proberen te verwarmen. Gebruik hiervoor echter nooit vuur maar een andere warmtebron (bijvoorbeeld een haardroger)
  • Sluit de hoofdkraan altijd af
  • Zijn er leidingen gebarsten, schakel dan externe hulp in

Kranen

Een belangrijke factor bij waterlekkages is de hoofdkraan. Als u deze kunt dichtdraaien kan er veel schade beperkt worden. Zorg er dus voor dat u en andere bewoners weten waar de hoofdkraan zich bevindt en dat deze makkelijk toegankelijk is in geval van calamiteiten

Heeft u kranen buiten uw huis? Tap en sluit deze dan af voordat de vorstperiode begint

Waterafvoer

Een grote oorzaak van waterschade aan woningen is water dat binnendringt via (platte)daken. Het komt veelvuldig voor dat water na een hevige regenbui of vorstperiode op een plat dak aanwezig blijft? Dit gewicht zorgt voor enorme druk op het dak waardoor gemakkelijk lekkages kunnen ontstaan. Daarnaast kan water ook in muren trekken.

De belangrijkste reden waarom water meestal blijft staan zijn verstopte dakgoten. Het komt vaak voor dat in de herfst bladeren op een dak vallen, die daarna in de afvoeren vast gaan zitten. Het is dus verstandig om periodiek de regenafvoer van alle daken te controleren. Daarnaast kunt u ook preventieve maatregelen treffen door bijvoorbeeld roosters te plaatsen op de afvoeren

Een andere veelvoorkomende oorzaak van wateroverlast zijn apparaten zoals vaatwassers en wasmachines. Door een technisch mankement kan er gemakkelijk wateroverlast ontstaan. Deze overlast kan beperkt worden door het gebruik van een lekbak. Deze bak kan veel overtollig water opvangen

Kitnaden

Keuken

De aansluiting tussen het aanrechtblad en de muur is een gevoelige plaats voor waterschade. Deze aansluiting wordt dan ook bijna altijd goed gekit. Houd goed in de gaten dat deze kitnaad van goede kwaliteit is. Treden er kleurveranderingen op of laat de kit los, dan dient deze vervangen te worden. Let op: schade als gevolg van slechte kitnaden is niet gedekt door de verzekering!!

De aansluiting tussen het aanrechtblad en de kraan is daarnaast ook een heikel punt. Indien deze aansluiting niet goed gekit is, kan water langs de kraan naar beneden de kastjes inlopen. Dit zorgt voor langzame maar geleidelijke waterschade.

Badkamer

De kitnaden in de badkamer (voornamelijk tussen de muur en douch/bad) zijn zeer gevoelig voor slijtage. Let er dus op dat te allen tijde deze kitnaden goed vastzitten. Daarnaast kunt u schade voorkomen door deze naden en randen goed schoon te houden en regelmatig te controleren.